Matriekleerlinge dop soos vlieë


’n Skrale 28,500 matriek leerlinge het die her-eksamen geslaag wat in Februarie geskryf is. Die totale aantal druipelinge wat gekwalifiseer het vir her-eksamens is 86,113 leerlinge.

Dit beteken dat hoogstens 33% van die leerlinge geslaag het. Van die totale aantal leerlinge wat her-eksamens toegelaat is, het sowat 24,000 nie eers opgedaag vir die eksamens nie.