Kom ons help !


In die afgelope vier maande is daar nie minder nie as 53 volksgenote op gruwelike en barbaarse wyse vermoor. Ons harte gaan uit na diegene wat met hartseer en skok agter gelaat is. Ons doen ook as volk voorbidding vir hulle wat deur die Here se genade, aanvalle oorleef het maar wat in ’n skok toestand sukkel om weer ’n normale lewe te voer.

In April is 15 moorde gepleeg op ons mense. Hiervan is die jongste voorval op die twintigjarige Nadine Prinsloo wat deur ’n terroris doodgeskiet is op die N14 pad.

Volksmoord-Projek2010 is reeds aan baie lesers bekend. Dit is ’n instansie wat deur ’n klein groepie eerbare manne en vroue, hulle self opoffer om elke bevestigde geval waar volksgenote deur anderskleuriges vermoor is, aan te teken op ’n databasis.

Die bedoeling daarmee is om, net soos wat die geskiedskrywers van weleer, alles opgeteken het oor die moorde op ons mense, voor, tydens en selfs na die Groot Trek plaasgevind het, so is Volksmoord-Projek2010 ook ’n manier om die volksmoord se gebeure op te teken en te bewaar vir die geslagte wat kom.

Elke volksgenoot sal besef dat so ’n projek veeleisend is. Daagliks word honderde tydskrif- en koerantberigte deurgewerk om elke moontlike geval na te speur, te kontroleer om seker te maak van die tersaaklike feite, en dan uiteindelik die geval op te teken in die databank.

Dit verg deursetting en geduld, dit verg deurlopende soeke na inligting en dit verg finansiële beplanning om die middele te bekom wat nodig is.

Daarom vra ons as redaksie van Die Vryburger, kom volksgenote, help hierdie span yweraars met ’n gereelde bydrae in hulle bankrekening. Help hulle met inligting oor voorvalle van moorde op volksgenote.

Daarsonder, gaan ons volk mank aan die opteken van ’n stuk geskiedenis wat opspraak kan verwek daardie dag as ons die besonderhede voor ’n Internasionale Hof moet voorlê, met al die bewyse daarmee saam gevoeg – alles, met u hulp en bystand gedoen!

Kom geagte leser, doen wat goed en reg is – help Volksmoord-Projek2010 in sy nood.

Redakteur.