Jakkals prys sy eie stert!


“Laat ’n ander jou prys en nie jou eie mond nie; ’n vreemde en nie jou eie lippe nie!” – Spr 27:2

Om nederig te wees is vir die mens ‘n probleem. Ons smag na eer en erkenning! Vir die gelowige moet dit egter nie so wees nie. Die gelowige besef dat hy uit homself tot geen goed in staat is nie. Daarom kan ons nie roem in onsself nie, want alles wat ons goed doen is deur die werking van die Heilige Gees in ons. Laat ons nie vir onsself eer toeëien wat aan God behoort nie!