Inflasiekoers onveranderd


Die verbruikersprysindeks (VPI), wat so pas vir April bekend gemaak is, bly onveranderd op Maart se 5,9%. Die vorige jaar se vergelykbare jaar-op-jaar syfer was 5,6% (20012), 5,0% (2011)en 4,3% (2010).

Die grootste prysstygings was by dienste wat met 7,5% gestyg het en voedsel en nie-alkoholiese dranke wat met 6,2% toegeneem het. Ekonome het verwag dat die inflasiekoers dieselfde sou bly of slegs ‘n geringe daling sou toon.