Hoe sal die Boere-Afrikaner dit oorleef?


Dit is alom bekend dat die ANC/SAKP regime besig is om die strop om die nek van sy teenstanders te kry. Uiteindelik sal die totale kommunistiese ideologie toegepas word in Suid-Afrika onder die dekmantel van die nuwe “demokrasie” in die Nuwe Land.

Die strop raak al nouer. Tot hede kon verontregte blankes hulle wend tot die howe (diegene wat dit finansieel kon bekostig). Die laaste remedie is besig om verlore te gaan. Die regbank is nie meer die regbank nie want te veel sake word op vreemde wyse tot beslissing gebring.

Daarmee as agtergrond, kan ons sien wat vorentoe gaan gebeur. Die nuwe Muilbandwet gaan die media, en in besonder Die Vryburger aan bande le om nie te rapporteer oor korrupsie, ANC-parlementariers se wandade, die onreg teenoor blankes in die werkplek, die diefstal van blanke eiendom en wat nog meer genoem kan word.

Ja, dit klink absurd – dit klink na valse propaganda, dit klink na regses wat wil terug gryp na apartheid….

As die howe jou nie meer ’n regverdige verhoor gee nie en as die media ook nie mag rapporteer oor die onreg teen jou nie, en as jy dan maar moet staan en toekyk hoe jy onteien word “in belang van Suid-Afrika”, dan het dit nag geword vir enige boere-Afrikaner wat kan onderskei tussen reg en verkeerd.

Wat gaan in plek kom van dit wat tot hiertoe nog gegeld het?

Jy kan “wettig” onteien word van ’n woonhuis, ’n plaas, of ’n sakeonderneming. In belang van die land se veiligheid mag daardie onteiening nie deur die media bekend gemaak word nie. Beskik jy oor die geld, wend jy jou tot die howe – wat jou nie goedgesind is nie.

Die oplossing: Die vryheidsliewende volksgenote moet ’n eie land, ’n eie regering en ’n eie infrastruktuur kry om werklik ’n vrye volk te wees.

Die VVK het aangekondig dat ’n volksverkiesing weer in 2014 gehou moet word om weer ’n Boere-Afrikaner Volksraad aan te wys. Dit maak een saak baie belangrik. Die Boere-Afrikaners sal moet sorg dat hulle name op die kieserslys vir die VVK volkstemming is.

Sterk vryheidsmanne en vroue moet beskikbaar wees as kandidate om die veldtog tot vryheid vir ons volk verder te neem.

Volksgenote moet nou, met veel groter erns, die Oranje-Projek van Oranje Sake Instituut met oorgawe steun. Dit beteken dat instellings soos Oranjekas en Oranje Sakekamers sterk ondersteun moet word.

Meer sakekamers moet gestig word. Meer persone uit ons volk moet nou met erns, meer aandele koop in Oranjekas. Groter ondersteuning sal nodig wees in Oranje Nywerheids Ontwikkelings Kooperasie (ONOK) sodat ons op elke terrein finansieel sterker kan word.

Selfs Die Vryburger verdien groter finansiële steun want die Muilbandwet gaan ook ’n negatiewe invloed uitoefen op die finansies.

’n Nuwe benadering sal nodig wees om behoudende regslui saam te snoer ten einde ’n kragtige weerstand te vestig om strydende volksgenote te beskerm teen onregmatige handelinge.

’n Subkomitee behoort aangewys te word deur die Boere-Afrikaner Volksraad wat nou indringend kan kyk na alle moontlikhede om ’n grondgebied te identifiseer en saam daarmee ’n gesaghebbende dokument op te stel wat sal dien as geregverdigde motivering en handeling om daardie gebied te bekom, te bewoon en te bewerk as soewereine onafhanklike gebied.

Die tyd van toeskouer speel en grootbek wees, is verby – slegs daadkrag sal van waarde wees!