Herdenking van die Republiek van Suid-Afrika


Die Hoofsekretaris van die HNP, mnr. Louis van der Schyff, het in n verklaring daarop gewys dat 31 Mei se herdenking van die eerstydse suksesvolle Republiek, nou slegs n herrinnering is.
Die volledige verklaring word hier gegee en lui soos volg:

Dit is vandag 52 jaar nadat Suid-Afrika op 31 Mei 1961 ’n Republiek geword het. ’n Republiek vry van Britse oorheersing waar die Afrikaner as ’n volk oor homself kon regeer.

Terwyl Afrikaners hierdie sukses van Republikeinse vryheid herdenk, is dit vandag slegs ’n herinnering. Maar dit is ook ’n herinnering aan die enorme sukses wat hierdie Republiek aan die Suidpunt van Afrika in so ’n kort tyd tot sulke enorme hoogtes kon voer. Sukses in veral die vreedsame naasbestaan van volke, maar ook die enorme sukses in finansiële groei en totale afwesigheid van werkloosheid.

Hierdie oordaad van sukses deur die regering van wyle dr HF Verwoerd is stuk vir stuk deur sy opvolgers afgebreek. Uiteindelik is dit met ’n enkele pennestreep deur mnr FW de Klerk vernietig in sy oorgawe aan die kommunistiese ANC. Vandag leef Afrikaners in die ruïnes van daardie sukses.

Maar die herinnering aan dit wat reg en goed en suksesvol was, bly. En daardie herinnering spoor Afrikaners vandag opnuut aan om die ideaal van vryheid hoog te laat brand. Die sukses van die Republiek van 1961 spoor ons opnuut aan om ons volk se vryheid in ons vaderland te herstel. Daarin sal die HNP volhard. Ons volk sal weer uit die as van vandag opstaan en ‘n vaderland opbou tot die sukses wat dit was.

Louis van der Schyff
Hoofsekretaris

31 Mei 2013