Grondgryp aanslag verskerp


Die grondeise proses, in die volksmond bekend as die grondgryp aksie, gaan ná 14 jaar heropen word om onder meer ook vorige eise wat afgekeur is, nou goed te keur.

Volgens die Wetsontwerp op die Herstel van Grondregte wat nou gepubliseer is, word die nuwe sperdatum vir eise verleng na 31 Desember 2018. Die vorige datum was 31 Desember 1998.

Die nuwe wetsontwerp beoog dat mense wat die vorige sperdatum gemis het (vir welke rede ook al) weer ’n eis kan inhandig.
Diegene, insluitende blankes wie se grond deur verbetering-skemas afgeneem is, mag eise indien.

Die grondgryp aksie is bedoel vir diegene wie se grond ná 13 Junie 1913 afgeneem is. Dit kan onder andere blankes in staat stel om eise in te dien vir grond wat “uitgekoop” is deur die destydse regering vir invoeging by tuislande.

‘n Aanhangsel by die wetsontwerp meld dat die vorige restitusie-program “verskeie probleme” gehad het en sekere mense wat hul regte weens koloniale en apartheidswette verloor het, is glo nie ingesluit gewees nie.

Dit is mense wat nie eise kon inhandig voor Desember 1998 nie en ook diegene wie se grond voor 1913 afgeneem is.