Geboortes verminder, bevolking vermeerder


Suid-Afrika het minder babas as ’n paar jaar gelede maar die bevolking groei weens die instroming uit ander Afrika-lande.
Die land het nou glo 52,98 miljoen mense wat ’n 1,2 miljoen meer is as ’n jaar gelede.
Die syfers en feite is deir Statistiek SA bekend gemaak.

In 2002 is 1,117,713 babas in die land gebore en verlede jaar 1 095 669.

Statistiek SA beraam dat immigrante uit Afrika en Asië tussen 1985 en 2015 op 3,5 miljoen mense te staan sal kom. Hierteenoor het en sal sowat 544,300 blankes die land verlaat in dieselfde tyd.

’n Navorser, dr. Aurelia Segatti, verbonde aan die Afrika-sentrum vir Migrasie en Gemeenskap, sê daar is ’n groot probleem met die ramings oor emigrasie, veral wanneer ras ingebring word soos die Statistiek SA (SSA) dit gedoen het.

Sy is van mening dat vooruitskattings soos deur die SSA gedoen word, blote bespiegeling is en nie tuis hoort by SSA nie.

“En wat is die sin daarin om dit te vergelyk met immigrasie? Die tabel lyk of dit impliseer dat mense van Afrika en Asiërs net inkom en nooit weer vertrek nie. Dan word daar ook nie melding gemaak van die 3,1 miljoen mense wat tussen 1994 en 2012 gedeporteer is nie,” het sy gesê.