Europa neem kennis van die Boere-Afrikaner se stryd


Mnr. Henk van de Graaf, ’n verkose lid van die Boere-Afrikaner Volksraad het pas teruggekeer uit Europa waar hy weereens die saak van die Boere-Afrikaners oorgedra het aan belanghebbendes en belangstellendes.

’n Besoek is gebring aan die Internasionale Hof van Den Haag, en daaruit het die positiewe gevloei dat die Boere-Afrikaner Volksraad nou bygevoeg as ’n bykomende instansie in die volksmoord-saak wat gevoer word teen die ANC-regering. Een van die ondersoekers het goeie terugvoer gegee en dit wil tog lyk of daar ná die evaluasie-proses ‘n ondersoek kan volg. Materiaal ter versterking van die saak kan aan Den Haag voorgelê word indien dit nodig word.

Baie goeie ontvangs is geniet by UNPO in Den Haag sowel as in Brussel se kantore. In Den Haag word hoofsaaklik met menseregte-sake gehandel en is die Boere-Afrikaner Volksraad genooi om van hulle dienste gebruik te maak.

’n Besoek wat gebring is by die Verenigde Nasies se Menseregte Afdeling in Genéve, het baie goeie gevolge gehad. Ondermeer is waardevolle inligting bekom omtrent die proses wat gevolg moet word.

Alhoewel die VN se Menseregte Komitee nie gesag uitoefen oor die Menseregte Komitee in Suid-Afrika nie, is dit belangrik om te weet dat hulle wel oor die gesag beskik om regerings se doen en late te ondersoek. Tydens die besoek aldaar is ander belangrike inligting bekom wat vorentoe van veel waarde sal wees.

Mnr. Van de Graaf het ook besoek gebring in Italie waar die Rome Konferensie plaasgevind het. Die konferensie is deur die beweging “Casa Pound” aangebied. In ’n oorvol saal kon mnr. Van de Graaf ons volk se sake bekendmaak. Vrugbare besprekings het daarna gevolg. Die beweging gaan moontlik met optrede begin by ambassades, wat beslis ’n impak sal hê op Suid-Afrika.

Hy was ook in die bevoorregte posisie om ’n gesprek te voer met die Ere-President van die Vereniging van Revisionistiese Geskiedskrywers. Die gesprek met hierdie interessante man, met sy groot invloed dwarsdeur Europa sal verseker goeie vrugte lewer, veral in joernalistieke kringe. Hy is bereid om die Boere-Afrikaners se saak te ondersteun en wyd rugbaar te maak deur middel van sy kontakte in Europa.

Die besoek word beskou as ’n enorme sukses met vrugbare inligting wat verkry is en nuwe vriende wat gemaak is.