Die wonder van Afrikaans


Die Afrikaanse taal het woorde, uitdrukkings en gesegdes wat maar net eie is aan die taal wat ’n wonder is en ’n wonder sal bly.

Hoor of lees net die uitdrukkings en woorde wat uniek is, maar wat in onbruik verval omdat die kenners van die taal die terme nie verstaan nie omdat hulle miskien nie die geskiedenis, of gebruike, van die volk goed genoeg ken nie.

’n Lunsriem is gebruik om ’n Voortrekker se wawiel in posisie te hou en inderwaarheid die werk van ’n spui gedoen het. Die smeerolie aan die wa se as, het die riempie pikswart laat word. Later is die spreekwoord gebruik dat iemand wat baie vuil is, ’n lunsriem is – of soos een lyk.

Watter ander taal kan ’n persoon wat vuil is, beter beskryf as dit?

Wie ken nog die uitdrukking: So sterk soos ou botter.
Enige iemand wat al geproe het aan botter wat oud geword het, sal weet dit het ’n sterk smaak.