DIE WITKRUISMONUMENT


Aan die Westelike hang van Ysterberg in die Polokwane distrik van Limpopo, naasliggend aan die N-1, lê die Witkruismonument ter gedagtenis aan diegene wat die lewe gelaat het in plaasmoorde sedert 2 Februarie 1990. Dit is die dag waarop die voormalige terroristeorganisasies, die A.N.C., die P.A.C. asook die S.A. Kommunistiese Party deur president F.W. de Klerk tydens die opening van die Parlement ontban is sodat onderhandelinge vir ‘n nuwe grondwetlike bedeling vir die Republiek van Suid-Afrika beding kon word. Amptelik was daar sedert dié datum dus geen rede meer vir gewapende aanvalle op plase waar die bewoners op wreedaardige wyse vermoor moes word nie. Die sogenaamde “Freedom Struggle” waarvolgens Swart Bevrydingsorganisasies gepoog het om die politieke mag in die land te verkry, het tot ‘n einde gekom.

Op 16 Junie 2004 het nagenoeg 300 lede van die gemeenskap vergader en wit metaalkruise aan die hange van Ysterberg geplant. Die kruise is met voorbedagte rede aan die helling van Ysterberg geplaas sodat die namiddagson dit duidelik sigbaar hou vir die toeris en motoris wat op die N-1 daar verby beweeg. Dit moet alle verbygangers bewus maak van die ongekende moordveldtog wat hier te lande gevoer word. Die feit dat die individuele kruise hoofsaaklik in ‘n kruisvorm geplant is, dien as stimulant vir die Christene se geloofsekerheid. Dr Neels Roelofse en sy eggenote, Rina, het die inisiatief geneem om hierdie projek van stapel te stuur.
Hierdie kruise is ter nagedagtenis aan diegene vanuit die Landbougemeenskap, ongeag ras, geslag, taal of kultuur, alle Boere, Gesinslede en Werkers, wat met hul lewens geboet het tydens aanvalle op die boerdery-gemeenskap sedert 1992. Soos Lord Roberts se veldtog van ‘n eeu tevore, toe hy op 16 Junie sy gewraakte proklamasie uitgevaardig het waardeur Boerewonings opgeblaas en plase vernietig moet word, word hier weereens gepoog om die land van sy voedselsekerheid te ontneem. Om hierdie rede het die nuutverkose bestuur van die Monument besluit om op die nasionale vakansiedag wat bekend staan as Jeugdag, maar binne die Afrikaner-kultuurgemeenskap Verskroeide-aardedag heet, ‘n jaarlikse Eerbetoonseremonie by die Witkruismonument te hou.

Die Witkruismonument is opgerig met drie punte wat die bestaansreg daarvan regverdig, te wete:- Hierdie duisende wit staalkruise is ter gedagtenis aan diegene wat die afgelope twee dekades as gevolg van plaasaanvalle die lewe gelaat het; dit is ‘n sigbare teken aan die toeris, binne- sowel as buitelands, van die onaanvaarbare menseslagting en gewelddadige aanslag op ons landbougemeenskap wat hier te lande plaasvind en waardeur ons voedselproduksie dramaties bedreig word; hierdie monument herinner ons waar ons hulp en troos te vinde is. Waar mensehande nie meer kan troos nie, waar mendsewoorde te kort skiet, daar vind die Afrikaner-kultuurgemeenskap spesifiek, en Suid-Afrikaners oor die algemeen troos en berusting in die Drie-enige God. By Jesus wat vir ons oortredinge aan die kruis gesterf het, maar weer opgewek is en tot in ewigheid tot ons troos en heil lewe.
Die Bestuur nooi die gemeenskap uit om op Maandag 17 Junie 2013 vanaf 09h30 by die monument te vergader vir vanjaar se Eerbetoonseremonie. Geleentheid sal aan naasbestaandes en organisasies gegee word om kranse te lê by die naambord, PLAASMOORDE. Daar sal ook verskeie stalletjies op die terrein wees waar verversings verkry kan word en Kraal Uitgewers sal ook ‘n stalletjie bedryf waar onder meer die hoog aangeslane boek, “Treurgrond”, te koop sal wees.

L.W. Die toegang tot die Monument is nie vanuit die N-1 bereikbaar nie. Vanaf Pietersburg ry mens met die Ou Potgietersrust-pad tot kort voor Ysterberg, waar die Geyser-pad regs uitdraai. Vanaf die Suide ry mens tot by die Nyl-Tolhek en hou links na Potgietersrust (Mokopane). Ry deur Potgietersrust en hou regs op die ou-pad (nie terug na die tolpad by die Zebietiela tolhek nie). Sodra oor die nek by Ysterberg gery is, kry u die Geyser-pad wat links uitdraai. Een kilometer verder is die veekrale van Lenette Hall, Vonkpos: [email protected] en Loopfoon: 083 376 7036 aan die linkerkant, en hul werf se uitdraai regs. Hulle verleen toestemming en hou ook die sleutel vir toegang tydens besoeke dwarsdeur die jaar.

Die uwe,

Johan Willemse
AFRIKANER KULTUURLEIER 21 Mei 2013