Die slag van Donkerhoek vergete? Nooit!


Een van die mindere bekende veldslae in die Tweede Vryheidsoorlog, naamlik die slag van Donkerhoek, word jaarliks herdenk met groot feesvieringe. Hierdie slag het plaasgevind op die hoogste kop op die plaas Kleinfontein, genaamd Diamond Hill, waar die beslissende “Slag van Donkerhoek” ( in Engels “The Battle of Diamond Hill” ) op 12 Junie 1900 gelewer is. Ten spyte van die oormag, het die Boere hier die Britse mag verslaan met weinige verlies aan eie kant. Hierdie oorwinning, meer as enigiets anders, het weer die Boere moed gegee om die ongelyke stryd voort te sit en het gelei tot hernude toetredes en guirilla oorlogvoering wat die magtigste moondheid van die tyd vir amper nog twee jaar sou weerstaan. Op 8 Junie 1985 word die Diamond Hill begrafplaas, wat van die grafte bevat van die Britte wat in die slag gesneuwel het, tot nasionale gedenkwaardigheid verklaar.

Hierdie jaar word die Slag van Donkerhoek weer herdenk op 8 Junie 2013, by Die Pos, Donkerhoek. Daar sal stalletjies wees te kus en te keur, en heerlike vermaak vir die hele gesin.

Die program lyk soos volg:

10:00 Opening
10:15 Perdevertoning
11:00 Feesrede – Mnr Andries Breytenbach
11:30 Afrikana Veiling
12:00 Sunette Bridges optrede
12:30 Boeresport
13:00 Coenie Hanekom optrede
15:00 Afsluiting

Dit beloof om ‘n herdenking te wees wat enige patriotistiese Boer se hart weer brandend te maak om vol moed en durf die pad na Vryheid te stap!

Vir meer besonderhede besoek: www.donkerhoekfees.co.za of skakel (012)940 0104.