Die DA se “opmars” na Kleinfontein


Geagte en Gewaardeerde Volksgenote in SA,
Die DA se “opmars” na Kleinfontein het betrekking (Sien asb o.a. hierdie skakel na Times Live se berig: http://www.timeslive.co.za/thetimes/2013/05/24/kleinfontein-s-top-brass-find-da-youth-bad-mannered (Ek streef o.a. in genade daarna om die Afrikaner Boerevolk in groter konteks te probeer beskou en ons effektiewe, katalis-bydrae en posionering te midde van volke, tale, nasies en stamme te bemoedig.)

Ek soek tans na die artikels vir die DA se opmars na Alexandra woonbuurt en na Lenasia. (Kan u my moontlik help met verwysings na verslaggewing oor sulke opmarse asb?)

Dit kom vir my heel onduidelik voor waarom ons in SA sulke eensydige en manipulerende denkpatrone vertoon?

Elkeen is mos geregtig op ‘n mening, ‘n kultuur en ‘n ordelike organisasie/ organisering – solank ons mekaar se sienswyses respekteer, die (redelike) landswette streng gehoorsaam, inspraak lewer waar dit knel, en saamwerk waar nodig … ?

Deesdae worstel ek maar self bietjie met die DA se agenda. Die toevallige ooreenkomste tussen embleme (DA en VSA President Obama se kampanje embleem) en vriendskap met dr. Henry Kissinger) .. waarheen lei dit? Wat word aangekondig deur sulke manifestasie, gebeure, tekens en tye?

My bede is dat die Afrikaner se halfhartige, tans nog onvrugbare en verdeelde pogings tot eenheid en herlewings-strategie in geloof, kultuur en ekonomie spoedig werkbaar en tot vrugte wat hou sal lei, terwyl die wie in ongeregtigheid volhard, die vrugte van hul besluite pluk.

Terloops, – geagte Volksgenote in die Geloof, – terwyl die politiek en die ekonomie al meer kwel en die kerke al meer irrelevant raak, is dringender samewerking tot stigtende en objektiewe nasionale doelwitte in SA nie juis meer dringend noodsaaklik as ooit vantevore nie? Is on leierskap in SA enigsins instaat tot daadwerklike en oortuigende leiding, of bly ons in vergrype en subjektiewe onvolwassenheid, uitverkooptheid en eie-sinnigheid vasgevang, ter gerieflike uitbuitende manipulasie-geleentheid van magte van buite SA en buite ons Afrika Kontinent?

Ek was al meermale self by Kleinfontein. Inisiatief, vars lug, eendersheid van denke, – en oop ruimtes … Bravo!

Volks- en ekonomiese-herontwikkelingsgroete,

Johannes Meintjes
Pretoria, RSA.