Daar is ook nog die goeie


Die onrus laai op onder pensioenarisse wat as beleggers hulle geld in die Bloubergstrand Hotel gewaag het en waarskynlik die meeste daarvan gaan verloor. Dit is net so erg as die Spoorwegwerkers van weleer wat oor baie jare verkul is deur mense sonder gewete. Beide hierdie, en ander soortgelyke gevalle word betreur, veral as die skelm se huistaal nog Afrikaans is en hy het ’n blanke vel.

Miskien is dit ’n les, ’n baie duur les, waaruit die geslagte wat kom tog iets sal leer!

Die Uniegebou is vanjaar 100 jaar in gebruik. Lees eerder die berig – om hier verder kommentaar te lewer is oorbodig.

Die Gupta fiasko het soveel verskillende fases dat Die Vryburger verplig was om selektief daaroor te berig. Een feit staan vas bo al die ander tersaaklike aspekte: Dit het Suid-Afrika se aansien laat daal na ’n laagtepunt van derderangse graad…..

Alhoewel die berig as “laat nuus” aangeteken kon word, is die berig oor ’n CVO skool by Majuba steeds ’n nuuswaardigheid wat geniet kan word – lees dit gerus.

Daar is ook talle berigte wat ontstellende nuus bevat. Iemand is in sy huis geskiet, ’n ander is gruwelik aangeval en aan sy ore rondgesleep, in die Oos-Kaap is wapens op vier plase gevind wat mens se wenkbroue laat lig en wonder waarom mense nog steeds sulke dinge oorweeg.

Die KUPID in Brittanje het ander politieke partye geruk en dalk tot besinning gedwing. Die besoek van ’n lid van die Boere-Afrikaner Volksraad aan Europa word kortliks aangeraak en is besonder insiggewend en ook bemoedigend. Die gevoel ontstaan dat ons volk besig is om vordering te maak op die pad na selfbeskikking.

Die Lugmag se finansiële posisie kan die einde van die bestaan van die Silwer Valke meebring. As die leier van die span uitgesoekte vlieëniers nie meer sy weg oopsien om in diens van ’n bankrot Lugmag te bly nie, dan word dit vir die ander ewe moeilik om voort te gaan in die omstandighede waaronder hulle hul werk moet doen.

Daar is darem ook die goeie. Die bystand aan ’n dame wat alles verloor het in ’n brand, gee weer hoop dat ons mense tog nog bereid is om in liefde ’n hand van vriendskap en hulp te bied.

Oor baie jare het Volkshulp2000 ’n enorme diens gelewer aan verarmde en soms versukkelde volksgenote. Menige kere is Volkshulp2000 gekritiseer en bevraagteken. Of daardie kritiek geregverdig is al dan nie, is van minder belang. Ons weet dat die meeste werk wat daar gedoen word, verantwoordbaar is. Ons weet dat dit werk is wat gedoen word op ’n wyse wat sondige mense probeer om goed te doen aan sy naaste.

Dit behoort elke volksgenoot daartoe te dryf om self ook ’n ondersteunende rol te vervul. Ons het dalk te veel opgaarsels wat nooit gebruik word nie, maar wat menige volksgenoot kan beskerm teen die koue van die komende winter. Dit is immers naaste diens.

Redakteur