Britte vra Koningin se abdikasie


Nadat die Nederlandse koningin Beatrix besluit het om te abdikeer ten gunste van haar seun as opvolger, het meningspeilings in Brittanje getoon dat die meerderheid deelnemers verwag dat die Britse koningin ook moet abdikeer.

Met Maart se meningsopname het 64% nóg gemeen koningin Elizabeth II moet aanhou regeer.

Nadat Beatrix ’n voorbeeld gestel het, het menings in Brittanje vinnig verander.
Nou het slegs 53% gereken sy moet abdikeer.

’n Aaanlyn meningspeiling van die marknavorsing agentskap YouGov word dit al duideliker dat Britte verwag van haar om van die troon afstand te doen en die pligte oor te dra aan prins Charles.

Die koningin wat verlede jaar reeds haar 60ste jaar op die troon gevier het, vind dit al moeiliker om haar verantwoordelikhede na te kom en gevolglik word al hoe meer van haar pligte aan jonger lede van die koninklike gesin gedelegeer.