Boere weier om grond te verkoop


Meer as 200 boere het die Regering se aanbod van die hand gewys om hulle grond te verkoop ’n die staat.

Gugile Nkwinti, Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming, het dié inligting bekend gemaak nadat pertinente vrae in die parlement gestel is oor die saak.

Mnr. Pieter Groenewald, van die VF Plus-LP, het druk geplaas op Minister Nkwinti om die feite bekend te maak.
Groenewald wou weet hoeveel van die kooptransaksies platgeval het weens boere se weiering om die prys wat aangebied is, te aanvaar.

Hy wou ook weet hoeveel die koopprys wel aanvaar het en wat later terug getrek is.

Nkwinti het geantwoord dat die boere nie aanvaar het niie omdat die prys te laag was wat aangebied is.

Waarnemers meen dit is die hele probleem met die sogenaamde grondhervorming. Die regering bied belaglike lae pryse aan vir goed ontwikkelde plase en verwag dan dat boere dit moet aanvaar.

Om die probleem te oorbrug, het die regering besluit dat nuwe metodes toegepas sal word om grond en eiendom van blankes te bekom deur nuwe wette in werking te stel waarvolgens die staat enige belaglike prys kan aanbied en die eienaar verplig word om te verkoop teen sodanige prys, word gesê.