Boere se aansoeke afgekeur


Mildred Oliphant, Minister van Arbeid het bekend gemaak dat 470 boere se aansoeke om vrygestel te word van die minimum loon vereistes, afgekeur is deur die Departement van Arbeid.

Die afgekeurde aansoeke verteenwoordig sowat 30,000 plaaswerkers.

Oliphant het gesê aansoekers het nie aan die vereistes voldoen nie.

Hy beweer dat sommige aansoekers nie finansiële state ingedien het nie terwyl ander nie bewyse voorgelê dat hulle met hul werkers oor die saak gepraat het nie.

Oliphant sê haar Departement het 1,988 aansoeke om vrystelling ontvang waarvan 613 aansoeke deur Wes-Kaapse boere is. Daarvan is 133 afgekeur.

Die aansoeke om kwytskelding was hoofsaaklik uit die Wes-Kaap, Oos-Transvaal, Noord-Transvaal en die Vrystaat.

Foto – Mildred Oliphant