Blanke middelklas staan stil


Onlangse navorsing wat gedoen is deur prof. John Simpson van Kaapstad dui daarop dat sowat vier miljoen swart mense nou in die middelklas sektor sorteer. Dit bring mee dat swartmense se koopkrag aansienlik hoër is as blankes s’n volgens sy bevinding.

Prof. Simpson, is verbonde aan die Universiteit van Kaapstad.

Hy sê die swart middelklas in Suid-Afrika bestaan nou uit 4,2 miljoen mense. Dit is baie meer as die 1,7 miljoen in 2004.

Hierteenoor het die groei van die blanke middelklas sedert 2004 feitlik geen groei getoon nie. In 2004 was die blanke middelklas op 2,8 miljoen gereken, en nou is dit 2,86 miljoen.

Die swart middelklas se algehele koopkrag is na raming R420 miljard en dieblanke middelklas R380 miljard.
Simpson het daarop gewys dat ’n persoondeel van die middelklas is wanneer sy maandelikse inkomste tussen R16 000 en R50 000 is.

Dit is bekend dat swart miljoeners aansienlik meer is as blankes.

’n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut is van mening dat die diskriminerende wette wat op blankes van toepassing is, ’n beduidende rol speel en swartmense onregmatig bevoordeel.

Foto- prof. Simpson