Besoek van die Georgiese Adjunk-minister van Landbou


Mnr David Natroshvili, die Georgiese Adjunk-minister van Landbou, besoek die RSA eersdaags. Benewens afsprake met regeringsverteenwoordigers, word dit ook beplan om ’n gespreksgeleentheid met individue, maatskappye en besighede wat belangstel in beleggingsmoontlikhede in Georgië, te reël. Vir hierdie doel word ’n vergadering by TLU SA se hoofkantoor in Silverton gereël op 5 Junie 2013. Vir individue word ’n vergadering 10h00 geskeduleer en vir maatskappye en besighede ’n soortgelyke geleentheid om 14h00. Hierdie is ’n gulde geleentheid om meer informasie te bekom oor geleenthede asook toekomstige besoeke aan die land.

Belangstellendes word versoek om hul bywoning met mev Hannelie Marais by tel. (012) 804-8031 of [email protected] te bevestig en aan te dui watter van die vergaderings hulle wil bywoon.