Bekendstelling: Afrikaanse drama – Die Lange Hoop


By die herdenking van Groot Trek 175, het daar ’n ligpunt in ons letterkunde verskyn, naamlik ’n nuwe versdrama in Afrikaans: “Die Lange Hoop”.

Die naam is ’n sinspeling op die naam van Bernhard Rudolph se spogplaas, “De Lange Hoop”, in die Oos-Kaap wat hy moes agterlaat toe hy hom by die Trek gevoeg het.

“Die Lange Hoop” het die Afrikaanse letterkunde soos ’n weerligstraal getref wat ’n lawende reën na ’n groot droogte gebring het..

Die drama handel oor die Groot Trek en beeld die lief en leed van mense uit tydens ‘n donker tyd in ons geskiedenis.

Geskiedenisboeke gee datums en plekke van gebeure, en die getalle en name van die mense wat daarby betrokke was. Die gees, die gevoel en emosies van mense is versluier. Besluite wat gebeure voorafgaan, is egter nooit eenvoudig of vanselfsprekend nie. Meer as dikwels gaan die neem van belangrike besluite met wroeging gepaard.

Hier is maar een uittreksel wat ’n mens aan die hart gryp, wanneer Voortrekker Piet Uys met sy vrou Alida praat wanneer hulle besluit het om te trek::

”… Jy maak asof dit vir my maklik is, Alida. Dit raak
my net soveel as vir julle. Ek weet jy’t swaargekry,
maar ons almal het. Om hierde huis hier klaar te kry
het ek in die maan se lig gewerk. Bedags het sweet
in my oë gebrand en vryelik die sooie bekleed
met lang, nat strepe. En dink jy ek het nie die bloed
in Dirkie se palms gesien nie? Weet jy watter gloed
van trots het in my hart gebrand? Maar elke vlek
het ook iets hier binne in laat breek. Hierdie plek
was ons alles! Jy weet hoe ons na jare se swerf
ons hoop gebou het op iets wat ons kinders kon erf!

Vir die ouer garde is “Die Lange Hoop” ’n boeiende herlewing van ’n bekende geskiedenis, vir die jonger garde ’n opwindende bekendstelling en inleiding tot ’n epiese tydperk in ons volksgeskiedenis: droewig, maar moedig; tragies maar trots. Maar vir almal sal dit ’n bekoorlike genot wees om sowel die krag as die teerheid waartoe ons moedertaal in staat is, te ervaar.

“Die Lange Hoop” voldoen dalk nie aan die vereistes van ‘n klassieke drama nie omdat
die aandag nie op die karakter-ontwikkeling van ’n enkele held toegespits word nie. Daar is baie helde in ons geskiedenis: elke figuur in “Die Lange Hoop” kan as ’n held beskou word; sommige tragiese helde en sommige heroïese helde.

“Die Lange Hoop” wyk ook af van klassieke dramas omdat daar nie deurgaans by een digstyl of versvorm gebly word nie. Afrikaans is net eenvoudig te soepel en te veelsydig om gekniehalter te word. Daar is onder andere heroïese koeplette, tetrameters, pentameters, homeriese heksameters en jambiese hendekasillabes.

Kenners is van mening dat Steyn Steenkamp met hierdie pragtige werk, weereens bevestig het dat die Afrikaanse taal hom in die kunswereld uitstekend leen vir en tot luisteryke ervarings.

Die Drama sal later op laserskyf beskikbaar wees.

Indien u in “Die Lange Hoop” belang stel of verdere besonderhede verlang, kan u 072 407 8561 skakel; of ’n navraag rig aan [email protected]