Bedanking van Volksraadslid: mnr Franz Jooste


Die Voorsitter van die Boere-Afrikaner Volksraad het bekend gemaak dat een van die Volksraadslede bedank het.
Geen redes is aangevoor waarom dit gebeur het nie.
Die bekendmaking is deur Die Vryburger ontvang en is soos volg bekend gemaak:

Daar word vir algemene kennisname bekendgemaak dat mnr. Franz Jooste as lid van die Boere-Afrikanervolksraad bedank het. Die bedanking is onmiddellik van krag.

Die Volksraad het die Volksraad Verkiesingskommissie versoek om die vakature so spoedig moontlik te vul. ‘n Aankondiging in dié verband sal eersdaags gemaak word.

A.E. Breytenbach
Voorsitter