Armblankes word deur ANC misbruik


In die Vrystaat het ’n nuwe tendens daarop gedui dat verarmde blankes misbruik word in die aanloop na volgende jaar se verkiesing.

Die ANC het blykbaar ’n sogenaamde huur-’n-witte-plan op sy provinsiale leierskonferensie gepropageer en het daarmee baie mense ontstel.

’n Groot aantal verarmde en minder bevoorregte wittes van oor die Vrystaat het by die konferensie in die voorste rye gesit.
Die meerderheid het geel ANC-T-hemde aangehad met pres. Jacob Zuma se gesig daarop.

Van dié mense het later gesê hulle weet nie eens wie die ANC-president is nie. Hulle het ingestem om die geleentheid by te woon vir die kospakkies wat uitgedeel was soos wat aan hulle belowe is. Van die mense het nie eers geweet hulle gaan die ANC se konferensie bywoon nie.

Ene Sandlana Smit, ’n lid van die Vrystaatse premier het ontken dat die ANC verarmde blankes misbruik en as poppe inspan vir sy verkiesingsveldtog.

’n Prominente lid van die Verkennersbeweging het gese dit is ’n kwade dag as die ANC die verarmde en verhongerde blankes met kospakkies wil lok om daarmee ’n bepaalde beeld voor te hou aan die wereld terwyl “affirmative action” hulle beleid is om teen blankes te diskrimineer en hulle nie die reg gun om te werk nie.