Agtien boere kry vrystelling


Van die byna 2,000 boere wat aansoek gedoen het om vrystelling van die onrealistiese minimum loon vir plaaswerkers, het net 18 boere kwytskelding ontvang van die Minister van Arbeid.
Verskonings soos onvolledige inligting, die ontbreek van bankstate ter stawing van die aansoek, en dergelike redes is aangevoer waarom boere nie kwalifiseer vir kwytskelding nie.
Die drastiese verhoging in minimum lone het intussen daartoe gelei dat honderde plaaswerkers afgelê is deur boere wat dit net nie kan bekostig om die lone te betaal terwyl die produksie van werkers onveranderd bly.