Afrisake – nog ’n multikulturele struktuur?


Die multikulturele vakbond, Solidariteit, waarvan mnr. Flip Buys aan die hoof staan, het AfriSake tot stand gebring.
Die onderafdeling van die Solidariteit-groep wat ook ingestel is op burgerregte het ’n Uitvoerende hoof aangestel.
Steve Booysen, die voorsitter van die AfriSake, het die aangekondig gedoen.

Waarnemers en kenners van die talle burgerregte strukture onder Solidariteit se beheer, het aan Die Vryburger gesê dit is opvallend dat die burgerregte organisasies telkens naboots wat deur behoudende volksgenote tot stand gebring is. Dit skep die indruk dat die linkse organisasies wil keer dat Boere-Afrikaners op enige terrein vordering toon aangesien die vakbond bekend is daarvoor dat hy kapitaalkragtig is. Daar bestaan ook vermoedens dat die vakbond en die FW de Klerk-stigting verbintenisse het.

Talle voorbeelde is uitgewys van nabootsing indien die burgerregte groepe nie daarin slaag om bestaande strukture te kaap soos wat gedoen is met Radio Pretoria nie.

Die inmenging in landbousake het menige lid van georganiseerde landbou al ongemaklik en soms met woede gevul aangesien dit blykbaar nie vir hulle om landbousake gaan nie, maar eerder oor die mediadekking wat hulle daaruit kry om sodoende meer lede te bekom.

Waarnemers wys ook daarop dat die burgerregte groepe, wat multikultureel is, nie sou slaag om Oranje Sake Instituut te kaap nie en het blykbaar toe besluit om Afrisake tot stand te bring.

Die Vryburger het ook gesaghebbend verneem dat die AP Kerk etlike jare gelede Solidariteit genader het vir samewerking met die daarstelling van ’n volkseie universiteit. Dit is summier van die hand gewys met die opmerking dat hulle nie bereid is om met die AP Kerk saam te werk nie want hulle wil nie ’n regse beeld hê nie. Die Kerk het toe op eie bene die Akademie tot stand gebring. Kort daarna het die Afri-groepe die Kerk nageboots en ’n eie opleiding begin, met die verskil dat dit nie ’n volkseie instelling is nie.