Vervaardiging en uitvoere moet verhoog


Die ANC-regime se minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, het sy Nywerheidsbeleid Aksieplan bekend gemaak wat ten doel het om 2013-2016 tydperk se produksie te verhoog deur buitelandse beleggings te trek. Davies is van mening dat die fokus moet verskuif van die dienste sektor na die vervaardigingsektor.

Die vervaardigingsektor het die afgelope tyd gekrimp en so ook die sektor se uitvoere. Die verswakkende wêreldekonomie is nie die enigste rede vir die sektor se inkrimping nie. Daar kan veral ook gedink word aan die aanhoudende arbeidstakings wat sekere bedrywe se produksie en winsgewendheid verlaag, asook staatsinmenging wat entrepreneurskap vir Suid-Afrikaners ontmoedig. Volgens Davies kan S.A. nie langer buitelandse investering lok met goedkoper elektrisiteit nie en moet nou die land se mededingende voordeel met sy minerale potensiaal benut. Die land moet meer oop wees vir buitelandse beleggers en in ruil moet daardie lande weer meer ontvanklik wees vir Suid-Afrikaanse nywerhede. S.A. se mededingendheid op die buitelandse mark moet ook verhoog word.

Die poging van Davies is die vyfde projek sedert 2007 om die land se nywerhede en mynbou te laat groei. Die regime bly steeds in gebreke om sekere knelpunte op te los soos sentraalbeheerde inmenging in besighede, die kundigheidbeperking weens Affirmative Action, die houvas wat militante vakbonde op die werkgewers het en die ontmoediging vir nasionale investering weens AAS en BreëBasAAS (BBBEE in Engels). Davies het ook veral sedert verlede jaar sekere aksies geneem deur bestaande handelsverdrae wat verval het nie te hernu nie en te sê dat die EU daarby moet inpas of geïgnoreer sal word; dit het Europe in die gesig gevat. Die regime se nouer bande met China word as ‘n toekomstige voorkeur handelsvennoot beskou ten koste van die land se huidige grootste handelsvennoot, die EU.

Rob Davies is lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en dien op die organisasie se sentrale komitee en politburo.