Van Riebeeckdag vieringe 6 April 2013

Op Saterdag 6 April 2013 vind die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) se
jaarlikse van Riebeeckdag vieringe, in samewerking met die Afrikaner Kultuurbond (AKB),
plaas.


Die geleentheid word tydens die maandelikse plaasmark by die Voortrekkermonument se
amfiteater gehou, en benewens die GHA se program word ´n tabloo van die volksplanting
aangebied wat aansluit by die 175-jarige herdenking van die Groot Trek.

Die GHA verrigtinge vier die koms van Jan van Riebeeck – Jan en Maria gaan ook hul
opwagting maak in tradisionele drag en hul teenwoordigheid sal beslis besondere glans aan
die geleentheid verleen. Benewens verskeie demonstrasies, kan foto’s saam met Jan en
Maria ook geneem word.

Die Afrikaner Volkskultuurbeweging (AVKB) bring ook ´n laerskoolgroep om die verrigtinge
by te woon, waarna die kinders ook deur die monument geneem sal word. Ander
belangstellendes is welkom om hierdie uitstappie mee te maak vanaf 11:00.

Belangstellendes wat meer besonderhede verlang, kan gerus met die AKB skakel by vonkpos adres
[email protected], of met die volgende kontakpersone:

Theuns de Wet 076 041 8190 (Voorsitter: Afrikaner Kultuurbond)
André Alkema 082 570 0184 (Koördinerende sekretaris: Groot Trek 175 Reëlingskomitee
Voorsitter GHA)
Danie Schoeman 082 575 7678 (Sekretaris: Afrikaner Volkskultuurbeweging)