Vakbonde verloor steun


Die neiging onder mense in Suid-Afrika om swaar te leun op vakbonde, is besig om te verander. Die vertroue in die stelsel wat sy oorsprong uit die kommunisme geërf het, het waarskynlik sy mooiste kleure verloor in die land.
Die bevinding is gemaak deur die Raad op Geesteswetenskappe (RGN) in ’n onlangse studie na aanleiding van sekere gebeure in die land.

Veral swart Suid-Afrikaners en die werkersklas het nou minder vertroue in vakbonde volgens ’n peiling wat onder sowat 3,000 mense gedoen is.

Vertroue in vakbonde staan nou op 29% teenoor die bykans 50% wat in 2011 gemeet is.

Kenners in die arbeid bedryf sê die vakbonde verloor steun as gevolg van talle redes. Die belangrikste is waarskynlik die feit dat derduisende werkers jaarliks hulle werk verloor as gevolg van vakbonde wat arbeidsonrus aanblaas. Hiervan is die Marikana-slagting, sowel as die landbou-staking in die Wes-Kaap maar twee voorbeelde.

Vakbonde is uiters ongewild onder blankes in Suid-Afrika aangesien hulle feitlik geen voordeel bied wat nie ook in die vryemark omgewing beskikbaar is nie.