Toenemende sertifikaat vervalsing in SA


Vervalsing van veral matriek sertifikate neem nou ernstige afmeting aan in die land en die indruk is dat dit nog vêrder gaan toeneem.

Die regering, en meer spesifiek die Departement van Onderwys het te lank gewag om die probleem hok te slaan deur sertifikate te ontwerp wat moeilik vervals kan word. Dit verklaar ook waarom daar op so baie terreine onproduktiewe werkers is wat hoegenaamd nie opgewasse is vir die pos wat beklee word nie.

Dit is die mening van ’n onderwys deskundige wat jare se ondervinding het van vervalsing van sertifikate.

Ina van der Merwe, Uitvoerende Hoof van Managed Integrity Evaluation (MIE), Suid-Afrika se grootste maatskappy wat kwalifikasies nagaan, is ook van mening dat die probleem net al groter gaan word.

Die MIE het bevind dat 23% van die sertifikate wat nagegaan is, verdag voor kom.

Met vervalsing word soms met punte en vakke gepeuter sodat kandidate kwalifiseer vir tersiêre instelling toelating. Ander koop vals sertifikate nadat hulle gedruip of op skool uitgesak het.

Van der Merwe het gesê die bedrog is simptomaties van ’n land wat die druk van resessie beleef.
Foto – Ina vd Merwe