Suid-Afrika word oorstroom


In ’n onlangse verslag deur ’n Internasionale organisasie wat namens die VN opnames maak van tendense in die wereld, is Suid-Afrika uitgesonder as een van die lande wat tans die die meeste vreemdelinge toelaat.

Na wat beweer word, is hier reeds sowat 400,000 Indiers wat gedurende die afgelope drie jaar die land binne gekom het. Die verslag toon ook dat die land sowat 500,000 nuwe intrekkers uit China het.

Die gegewens moet gesien word teen die agtergrond dat die land ook opgeskeep sit met ’n beraamde 10 miljoen mense uit Zimbabwe, Nigerie, Mozambiek, Angola en Zambie.

Waarnemers meen die koms van Chinese is die gevaarlikste tendens van almal.

Die feit dat Suid-Afrika met sy relatief klein ekonomiese krag toegelaat is om deel te vorm van die Brics-lande, is maar ’n geelwortel wat dien as ruilmiddel vir minerale en grondgebied vir die oorvol China.