Skoner brandstof vir RSA


Die twee groot oliereuse, BP en Shell, het kragte saamgegooi om van hul brandstof raffinaderye in die land op te gradeer sodat voldoen word aan die skoon
brandstof 2-standaard (CF2) wat reeds etlike jare in Europa en die VSA gebruik word.

BP het aangekondig dat die opgradering saam met Shell sowat R5 miljard sal kos om die Sapref-aanleg in Durban aan te pas.

Benewens die reuse bedrag gaan BP ’n vêrdere R3 miljard bestee aan die opgradering van ander infrastruktuur in Suid-Afrika en Mosambiek.

Waarnemers is van mening dat die opgradering tydig is en waarskynlik ’n beduidende invloed sal uitoefen om skoner lug in veral stedelike gebiede te kry.