Sit belt?

Maak vas julle sit belt in die ruwe SA!