Regters in geveg met regering oor aanstellings


Die regering probeer sy invloed uitoefen om regters aan te stel wat verkieslik nie blankes is nie om sodoende die sogenaamde transformasie van die regbank te bevorder. Dit het daartoe gelei dat talle regslui en oud-regters toegetree het tot die debat.

Oudregter Kriegler, die voorsitter van Freedom Under Law, het gedreig om die Regterlike Dienskommissie (RDK) is die hof tot orde te bring. Hy wil blykbaar nou ’n hersieningsaansoek in die hooggeregshof bring in ’n poging om die konstitusionele hof te dwing om onsekerhede in die grondwet op te klaar. Hy wil daarmee seker maak watter norme geld om transformasie toe te pas.

Die optrede volg nadat hewige debatvoering die afgelope week plaasgevind het nadat adv. Izak Smuts SC as kommissaris van die RDK bedank het weens die onsekerhede wat bestaan oor aanstellings.

Kriegler het na die regbank as die waghond van die samelewing verwys en gesê sy geloofwaardigheid is in gevaar as die RDK telkens sy rug styf maak as hy gekritiseer word.

“Die vereiste om ’n regter te wees, verlang primêr ervaring. Daarom moet jy kyk hoe knap die kandidaat is, hoe groot sy praktyk is en in watter opspraakwekkende sake hy goed gevaar het. Ek was ’n goeie regter; nie oor ek besonder slim is nie, maar oor ek 30 jaar ervaring gehad het voor ek dit durf waag het om op die bank te sit,” het hy gesê.

Prof. Marinus Wiechers, grondwetkenner, het gesê art.174(1) en (2), wat bepaal hoe ’n kandidaat vir die regbank gekies moet word, word verkeerd geïnterpreteer.
Hy het glo gesê: “Die wet bepaal dat transformasie in ag geneem kan word, maar dit beteken nie ras is die enigste kwalifikasie nie.”

Waarnemers sê dit is opvallend dat diegene wat die voorstanders was om die Nuwe Suid-Afrika tot stand te bring, nou gebelgd is oor transformasie wat plaasvind op die Afrika-metode.