Radio Pretoria en die Konsentrasiekampe


Die voormalige Volksradio het weereens bewys dat hulle skaam geword het vir die Boere-Afrikaner en sy kultuur.

Dit is die opmerking van ’n omroeper wat voorheen werksaam was by die Radio.
Mnr. Rudie Rousseau sê hy is verbied om oor konsentrasiekampe met die luisteraars te praat tydens die uitsaai skof.

By geleentheid het hy gedurende sy skof bekend gemaak dat ’n Kerkhof by Balmoral skoongemaak moes word. Ook daaroor is hy aangespreek en verbied om soortgelyke gebeure uit te saai.
Wat hom die meeste pla, is dat die Radio nog steeds wil voorhou asof dit ’n Volksradio is, terwyl die dinge wat ten nouste daarmee saamhang, nie toegelaat word nie. Indien hy wel oor n volksaak ’n program wou aanbied, moet dit eers met die bestuur uitgeklaar word.

Die Radio se musiekbeleid was nog altyd dat 70% van die snitte wat gespeel word, Afrikaanse musiek moet wees. Hieroor is hy aangespreek asof hy die reël oortree het. Hy wys daarop dat die assistant-stasiebestuurder nie haar somme goed gedoen het nie aangesien hy een uit elke 4 snitte gespeel het wat nie Afrikaans is nie, en dit maak 25% uit wat selfs minder is as die toegelate 30%.

Dit alles het daartoe aanleiding gegee dat hy eerder bedank het as omroeper.

Die Vryburger is in besit van ’n brief waarin mnr. Rosseau verbied is om oor konsentrasiekampe en ander volksgerigte onderwerpe met luisteraars te gesels.

Dit is reeds meer as ’n jaar dat die Radio nie meer die term “Boere-Afrikaner” gebruik nie. Die afleiding kan gemaak word dat dit ‘n verleentheid geword het vir die term waarmee die Radio sedert sy begin geïdentifiseer is en dit ook die sterkste argument was wat die deurslag gegee het dat die Radio ’n uitsaai lisensie bekom het.

Waar daar vroeër op luisteraars se besorgdheid deur senior amptenare en direksielede gesê was dat die Radio onveranderd op sy aanvanklike koers hou, is die verweer nou dat die Radio by sy missie bly.