President ken nie die Afrika-kultuur


Pres. Francois Hollande van Frankryk het ’n kameel as geskenk ontvang vir sy aandeel om Mali te bevry van Al-Kaida.

Die Franse president het goedertrou die kameel voorlopig in die hande van ’n familie in Timboektoe gelaat tot hy reëlings kon tef om die dier na Frankryk te laat gaan.

Die kameel is deur die familie in ontvangs geneem en hulle het die dier geslag en in ’n bredie berei en opgeëet.

Hy het tydens die oorhandiging aan hom grappenderwys gesê hy gaan Parys se strate patrolleer met die kameel en gemaklik deur die verkeer beweeg.

Waarnemers het later te kenne gegee dat die President nie die Afrika-kultuur ken nie. As dit anders was, sou hy beter reëlings getref het .

Mali amptenare is verleë oor die gebeure en het onderneem om ’n ander kameel beskikbaar te stel en die dier na Frankryk sal stuur..