Pornografie goedgekeur


Die uitsaairegte is aan TopTV toegeken deur OKOSA om drie pornografiese kanale te gebruik.

OKOSA het bekend gemaak dat daar geen wet in Suid-Afrika is wat pornografiese uitsendings verbied nie.

Die Playboy TV, Desire TV en Private Spice-kanale sal tussen 20:00 saans en en 05:00 in die oggend uitgesaai word.

TopTV, wat ernstige finansiële probleme het, wil met dié pornografiese kanale probeer om uit die moeilikheid te kom.

Dis nog nie bekend wanneer uitsendings sal begin nie.