Outa-biografie?


Die president het verlede naweek die eerste hoofstuk van sy outa-biografie in die vorm van ‘n toespraak aan ‘n Zoeloebyeenkoms voorgehou. Hy vertel daarin van sy jongdae en waar hy sy bynaam, die Spear vandaan kry.
Sien, volgens hom was daardie dae vryer dae, toe mans nog sonder skaamte was! As jy in daardie dae met ‘n bokvelletjie deur die kosmosse gehuppel het, het niemand portrette geverf van wat hulle gesien het nie!

In daardie dae kon mans hulle nog met respek aan vroue opdwing op die eerbare manier, want aanvalle op vroue is skandelik en behoort gestraf te word met sestien houe oor die voetsole met die gevlegte sterthare van ‘n muskeljaatkat, tensy die verkragting eerbaar gedoen was natuurlik en jy die nodige nasorg getref het deur ‘n goeie lifebouy stort te vang.

Daardie manlikheid was in Shaka se tyd beloon met ‘n goedgemaakte werpspies. In vandag se dae noem hulle so man net “Spear” (geen verwantskap aan Pierre Spies of William Shakespeare nie) en kla hom aan in ‘n onmenslike hof en noem hom ‘n verdagte al het alles in die nagte gebeur.

Dit was ook die dae waarin die jeug nog genoeg respek gehad het vir hul leiers dat hulle nie politieke uitsprake teen hul leiers gemaak het nie, maar die mag op die eerbare manier verkry het deur die leier (veral as dit pappa is) op die respekvolle manier en met die gepaste agting met ‘n spies in die rug te steek.

Ja, in daardie dae het die slagter nog vir jou gesê dat jy mensvleis eet voor jy die eerste stuk van jou maatjie se nier met jou slagtande tussen die maaiers deur uitruk. Toe is daar vir jou gesê dat hy veilig is om te eet aangesien hy net aan Kwasjiorkor dood is en nie malaria of Cholera nie! Jy is ingelig as jy jou eie stat se rioolwater drink sodat jy kan weet wat die stukke is wat jy moet kou voor jy kan sluk!

Ja dit was die goeie ou dae toe Zoeloes nog beskaafd was. Elke enkele een van hulle, want sien, jy kon nie kaalvoet oorlog maak met gebarste hake nie, daarom moes dit mooi glad teen ‘n growwe klip beskaaf word.
Groete uit die land van die mensvreters

Tot volgende slag

Die Sweep