Oranjekas het ‘n belangrike rol te vervul


In ‘n onderhoud met Oranjekas se besturende direkteur, Dolf Buitendach, het hy daarop gewys dat ‘n koöperatiewe instelling soos Oranjakas ‘n belangrike rol te vervul het in sy unieke band met sy lede wat gebind word deur die Volksekonomie Klub. In Duitsland, met sy gesonde bankwese, het die koöperatiewe banke ‘n wesenlike aandeel van die land se spaargeld en noue skakeling met die land se beroemde “Mittelstand” ondernemings. Mittelstand ondernemings het nog altyd die ruggraad van Duitsland se besigheidsektor gevorm en bestaan uit klein tot medium grootte ondernemings.

Net soos in Duitsland met sy miljoene koöperatiewe lede as aandeelhouers, is dit belangrik dat die bank sy kliënte moet ken en bewus moet wees van hulle eiesoortigge behoeftes. Oranjekas het reeds meer as 800 lede en nuwe aandeelhouers sluit gereeld aan. Daar is ook ‘n groeiende tendens van besighede wat hulle ondernemings na Oranjekas verskuif. Oor die afgelope jaar is daar meer as ‘n halfmiljoen rand se nuwe aandele in Oranjekas opgeneem en nuwe versoeke word weekliks ontvang.

In die onderhoud het dit ook na vore gekom dat Oranjekas ‘n beduidende rol kan vervul in die vestiging van ‘n volkseie “middelstand” ondernemings wat net soos in Duitsland die ruggraad moet vorm van ‘n totale volksekonomie. Om dit te kan berwerkstellig sal beteken dat nog meer lede as aandeelhouers moet aansluit wat die registrasie as volwaardige bank sal bespoedig tot voordeel van al sy lede.

Oranjekas probeer om sy bankdienste so mededingend moontlik aan te bied en is gunstig geposisioneer om dit te kan doen deurdat sy vastekoste struktuur besonder laag is. Daar was byvoorbeeld vir die afgelope twee jaar geen verhoging in bankfooie ingestel nie.

Die bekendheid van Oranjekas het oor die afgelope jaar aansienlik toegeneem en sedert Mei verlede jaar word navrae van belangstellingstellendes grootliks van persone ontvang wat sê dat hulle van iemand anders van Oranjekas verneem het, teenoor die vorige tydperk waar persone hoofsaaklik op bemarkinginligting gereageer het.

Oranjekas het in 2011 die nasionale toekenning ontvang as die vinnigste groeiende koöperatiewe finansiële instelling in Suid-Afrika in die groep met beleggings bokant R20-miljoen. Daar is sedert daardie tyd aansienlike verdere groei ondervind en Oranjkeas is tans een van die twee grootstes van die ongeveer 60 soortgelyke instellings.