ONOK reik uit na die volk


Die Oranje Nywerheids Ontwikkelings Kooperasie wil help om volkseie strukture uit te bou.

In ’n skrywe aan die voorsitter van die Majuba Trust versoek ONOK dat gunstige oorweging geskenk sal word aan die moontlikheid om hande te vat ten einde die Majuba terrein verder te ontwikkel.

In ’n gesprek met die voorsitter van ONOK het dit deurgeskemer dat ONOK graag insette wil lewer om die volkseie monument en die infrastruktuur van majuba wil help uitbou.