Ondersoek: Afrikaans as huistaal


Meer swart, bruin en Indiese mense praat Afrikaans as huistaal as wat wit Suid-Afrikaners Afrikaans as huistaal besig.

Dit is die bevinding van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV).

‘n Onlangse studie deur dié Instituut is gebaseer op data van die 2011 sensus. Volgens die ondersoek is getoon dat slegs 40% van mense wat Afrikaans as huistaal praat, blankes is.

Dit beteken slegs 2,7 miljoen uit die 6,9 miljoen huishoudings waar Afrikaans gepraat word, blankes is en die res uit ander rassegroepe bestaan.

Daarteenoor is Engels bykans vyf miljoen Suid-Afrikaners se huistaal. Altesaam 1,6 miljoen van dié Engelssprekendes, oftewel 34%, is wit.

In ’n onderhoud wat Die Vryburger met ’’n voormalige Afrikaanse taal dosent gevoer het is uitgewys dat daar ’n aansienlike verskil is tussen die Afrikaans wat deur anderskleuriges gebesig word en die standaard Afrikaans wat deur blankes gebruik word.

Blankes is ook nie bekommerd oor die feit dat daar meer anderskleuriges is wat Afrikaans as huistaal gebruik nie. Dit bevestig slegs watter positiewe invloed Afrikaans op die bevolking van die land uitoefen, het hy gesê.