Nuwe planne nodig met ruimterommel


Navorsers en wetenskaplikes het uiteindelik tot die besef gekom dat ruimtevaart ekspedisies in gevaar kom as die ruimte nie skoon gehou word van mensgemaakte rommel nie.

As daar nie nou reeds ’n bloudruk opgestel word nie, gaan ruimtereise oor 200 jaar baie gevaarlik word.
Ruimtebotsings gaan nie net met ruimtereise plaasvind nie, maar gaan ook die tegnologie aan flarde ruk as belangrike satelliete in botsings betrokke raak met rommel wat deur mense in die ruimte gelaat word.

Tot hede was daar slegs enkele minder ernstige botsings.

Die navorsing is gedoen in samewerking met die Inter-Agency Space Debris Coordination Committee.

Die studie het getoon dat dit uiters noodsaaklik geword het dat daar met groot omsigtigheid gewerk moet word om ruimterommel uit die weg te ruim.