Na-oorlog Irak en olie


Daar is mense wat beweer dat die oorlog in Irak oor sy olie gegaan het. Hoe lyk die land se olie-omgewing tien jaar na die V.S.A.-Britse inval? Daar word bereken dat die land oor ongeveer 143,1-miljard olievate beskik, wat dit die grootste bron ter wêreld na Saudi Arabië maak. Olieproduksie vir Desember 2012 was 3,4 miljoen vate per dag en daar word beplan om produksie teen 2014 tot 5-miljoen vate per dag te verhoog.

Daar vind tans olie-eksplorasie en ontwikkeling op groot skaal plaas en waar daar voorheen gereken was dat die olievelde hoofsaaklik in die noorde was word daar met nuwe oë na die suide ook gekyk. Die land het reeds ongeveer 2 000 olieputte, teenoor Texas se 1-miljoen.

Shell investeer $1-miljard. Die grootste olievelde is in Rumaila wat gesamentlik deur BP en China National Corporation ontwikkel word. Volgens die HUB van Gulf Keystone Petroleum, Todd Kozel, het hulle drie jaar gelede met olieboorwerk begin en tot nou toe gevind dat daar tien keer meer olie in die Shaikan gebied is as wat hulle verwag het, hulle beraming is 13 – 14-miljard vate.

In die suide is eksplorasie nog nie eens behoorlik op dreef nie en daar word gereken dat die potensiaal selfs groter as die van die noorde kan wees. Mobil en Shafron is hard besig en beplan 6,1-miljoen vate per dag teen 2020.

Die land se ekonomiese groeikoers vir 2013 word beraam op 14,7%. Dit lyk gesond, maar daar moet in aanmerking geneem word dat dit na die oorlog vanaf ‘n relatiewe laer basis ontwikkel. Die land het 31 miljoen inwoners met die grootste stad, Bagdad, wat 9,5-miljoen inwoners het.