Motornywerheid nog ‘n Eskom?


Daar word ernstige vrae gevra of die Departement van Handel en Nywerheid hulle huiswerk behoorlik gedoen het met hulle aansporingskemas vir die motornywerheid nadat dit aan die lig gekom het dat die sektor elleen verantwoordelik was vir ongeveer 40% van verlede jaar se nasionale ongunstige handelsbalans ten bedrae van R118-miljard. Die vraag kan dus gevra word of die negatiewe handelstekort nie eintlik deur die departement geskep is nie.

Die departement se waarnemende direkteur-generaal, Garth Strachan, het verklaar dat die departement deeglik bewus is van die probleem en baie bekommerd is daaroor. Volgens hom moet die APDP (Automotive Production and Development Programme) hersien word en hulle is te vinde vir voorstelle.

Die voertuie wat plaaslik vervaardig word vir uitvoer se plaaslike inhoud is slegs 36% van die verkoopprys. Alhoewel die plaaslike inhoud op voertuie vir eie gebruik waarskynlik ‘n ietwat hoër plaaslike inhoud op onderdele het word die probleem vererger met die geweldige hoeveelheid ingevoerde voertuie na Suid-Afrika. Daar was verlede jaar 72 uit 100 nuwe voertuie modelle ingevoer.

Strachan het sy departement se program verdedig oor die groot toename in ingevoerde Suid-Koreanse voertuie en gesê: “Ons kan niks doen oor die getal ingevoerde voertuie nie” Hy het ook die APDP program verdedig as ‘n aanwins.

Garth Strachan is ‘n lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party soos ook sy minister, Rob Davies.