Landbouers: Maak die rug styf!


Gedurende die opstande in die Wes-Kaap deur plaaswerkers wat deur vakbonde daartoe gedruk is, het nuwe eise ontstaan ten opsigte van lone. Alhoewel die minimum loon aansienlik laer is as wat die betogers geëis het, is dit steeds onbekostigbaar vir die meeste boere in die land.

Is dit nou skaakmat?
Dit is die vraag wat Die Vryburger in ’n onderhoud met ’n prominente landbouer in Transvaal gevra het.

Uit die gesprek het dit duidelik geword dat die landbouers uitgelewer voel omdat hulle allen staan en behalwe vir die struktuur binne georganiseerde landbou, blykbaar geen ander gesaghebbende struktuur kon vind wat ondersteunend is nie.

Dit is bekend dat die verhouding tussen boer en werknemers ernstig benadeel is met die betogings. Die spanning wat daardeur veroorsaak is, het teweeg gebring dat talle boere kla hulle werkers in minder produktief as in die verlede. Hierteenoor is boere ook minder gretig om gunste te bied soos om siekes by die dokter of hospitaal te kry.
Dit alles lei tot ’n spanning wat nooit voorheen bestaan het nie.

Die Landbouers sal dus na nuwe optredes moet kyk. Om as landbouer staande te bly, sal een of meer van die onderstaande maatreëls ’n bydrae kan lewer om steeds winsgewend te boer:
• Verminder die werkerskorps
• Vervang arbeiders met blanke werklose werkers
• Meganiseer geleidelik
• Verander Landbou Kooperasies om ook uitvoer koöperasies te word. (Soos Klein Karoo Kooperasie)
• Kooperasies behoort ook verspreider en verwerker van produkte te word
• Kooperasies moet hulleself “onder verdeel” in spesialis koöperasies.
• Boer skakel geleidelik oor om eie produksie self te verwerk voor bemarking

Daar is ook ander moontlikhede maar boere sal moet begin om die rug styf te maak, het hy gesê.