Is ons harte stomp?


“Want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hul beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.” – Mat 13:15

Die Here Jesus maak hierdie opmerking as Hy verduidelik hoekom Hy in gelykenisse praat. Gelykenisse maak dinge duidelik verstaanbaar vir diegene wat deur die Gees tot geloof gebring is, maar verwar nog meer diegene wat die evangelie verwerp!

Die hart van die grootste deel van die Joodse volk het stomp geword vir hierdie Evangelie en dit lyk al meer na die waarheid vir die Boere-Afrikanervolk.

Laat ons nie ons ore toedruk vir die Evangelie en ons oë vir die Woord van God nie, maar laat ons ons bekeer en deur Hom genees word!