In die sweet van jou aangesig…


Amerikaanse navorsers is eenstemmig dat die beroepsrigting van aktuaris die heel beste is om te volg.
Wat in ag geneem is, is onder meer ’n mens die werksomgewing, fisieke uitdagings, die inkomste en beskikbaarheid van poste.

Na aan dié beroep is om ’n bio-mediese ingenieur, of ’n sagteware-ingenieur, of selfs ’n oudioloog as beroep te kies.

Ander beroepe wat bo aan die lys is, sluit in mondhigiënis, ’n arbeidsterapeut, oogkundige, fisioterapeut en ’n analis wat fokus op rekenaarstelsels.

Koerant verslaggewers is nommer 200.

Die beroepe wat verreweg die swakste gevaar het is houtkappers, soldate, akteurs en boorplatform werkers.

Of hierdie navorsing op Suid-Afrika van toepassing gemaak kan word, is hoogstens gedeeltelik aanvaarbaar.

’n Kenner van arbeidsreg en beroepskeuses het daarop gewys dat die landbouers van Suid-Afrika beslis ’n beduidende rol vervul en dat dit een van die mees gewilde beroepsrigtings is wat deur Boere-Afrikaners gevolg sal word indien dit finansieel moontlik is.