GHA vier koms van Jan van Riebeeck


Die Genootskap vir die handhawing van Afrikaans reël vanjaar saam met die Afrikaner Kultuurbond die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap de ZGoede Hoop.

Meer besonderhede is elders in Die Vryburger te lees oor die dag se verrigtinge.
Hieronder volg die GHA se mediaverklaring in die verband.

Die koms van Jan van Riebeeck na die Suidpunt van Afrika op 6 April 1652 het nie net die
vestiging van ´n verversingstasie beteken nie, maar ook die koms van die Afrikaner, die
Afrikaanse taal, en die Christelike beskawing.

Op Saterdag 6 April 2013 vier ons die koms van Jan van Riebeeck in die Amfiteater van
die Voortrekkermonument met sangkunstenaars, volksdanse, fotosessies en inkleurpret vir
kinders. Die fees val saam met die maandelikse Plaasmark waar heerlike verversings,
vars groente, vrugte en vleis asook boeke, plante, handwerk en allerlei middels vir tuin en
gesonde lewe te koop aangebied sal word.

Jan en Maria gaan ook hulle opwagting maak in tradisionele drag – hul teenwoordigheid
gaan beslis besondere glans aan die geleentheid verleen! Tradisionele vaardighede soos
broodbak en bottermaak word aan besoekers gedemonstreer. Ouers word aangemoedig
om hulle kinders te bring om meer te leer van hulle heroïese herkoms, en foto’s saam met
Jan en Maria kan ook geneem word.

Vanjaar vier ons ook die 175ste herdenking van die Groot Trek en ´n besoek aan die
Voortrekkermonument sal ´n gepaste wyse wees om die geleentheid te vier en erkenning
te gee aan die historiese moment toe sowat 17 000 Afrikaners die Kaap verlaat het en die
binneland ingetrek het.

Die geleentheid word aangebied in samewerking met die Plaasmark Organisasie, Agri
Gauteng, Help Seniors, Sungardens Hospice, Jakaranda Kinderhuis, AKB en Die
Voortrekkers.

Toegangskoste beloop R10 per voertuig, betaalbaar by die hek. Die verrigtinge begin om
08h00 en eindig om 14h00, maar besoekers is welkom om die res van die dag op die
terrein uit te span.