GHA dagboek


Die Redakteur
Die Vryburger

Ek blaai noudiedag deur die dagboek wat deur die GHA uitgegee word en merk die gesigte en name van diegene wie hulle met Afrikaner leiers identifiseer. Twee goed kom toe dadelik by op. Die eerste is wat is die definisie van ‘n leier en die tweede is wie presies is hierdie Afrikaners waarvan hier gepraat word.

Om die definisie van ‘n leier vas te maak is seker afhanklik van watter boek jy gelees het. Nietemin sal ‘n mens intuïtief aanvoel dat ‘n leier iets, iemand, ‘n groep of ‘n volk moet lei. Die term Afrikaner leier sluit natuurlik leiers soos Jacoba Zuma uit want hy lei wel maar net kriminele elemente. Onder hierdie kriminele groep is natuurlik ook Afrikaners; maar dit sluit ook nie-Afrikaners in wat Jacoba Zuma dus nie ‘n Afrikaner leier kan maak nie.

‘n Mens sou ook moedswillig kon vermoed dat ’n meningsvormer dalk ‘n Afrikaner leier kan wees. In hierdie groep tel natuurlik mense wat soms boeke oor die Afrikaner skryf en selfs Afrikaner sangers wat moontlik ‘n groot gevolg kan hê. Hierdie groep lei nie regtig nie aangesien hulle net hulle beskouing van die Afrikaner verwoord en/of uitbeeld; maar nie daadwerklik die toekoms van die spesifieke groep onder bespreking wil verbeter of uitbou nie.

Dus sal ‘n mens seker kan redeneer dat ‘n leier moet lei maar ook die toekoms en lot van sy volgelinge op die hart moet dra. Gemeet aan hierdie oorvereenvoudigde definisie moet ‘n mens weer na die Afrikaner leiers in die GHA se dagboekie kyk.

Op die tweede vraagstuk oor wie nou eintlik Afrikaners is kan mens sekerlik argumenteer dat alle huistaal gebruikers van Afrikaans inderdaad Afrikaners is. So ‘n definisie sal dan alle rasse en geslagte klassifiseer as Afrikaners. In die nuwe Suid Afrika sal ‘n mens dan ook kon aanvoer dat daar swart kinders is wat deur wit Afrikaner gesinne aangeneem is en wat Afrikaans as huistaal gebruik en daarom ook Afrikaners is. Nou weet ons ook vanuit ons eie geskiedenis dat die Boerevolk al baie verlei is deur die geldmag se “internasionalisering” van volke en dat dit nog nooit enige iets goed beteken het vir die Afrikaner boere volk.
Ek wil myself daarom ook verstout om te sê dat hierdie Afrikaner leier name wat die GHA aan ons voorhou met ‘n knippie sout geneem behoort te word. Miskien moet Die Vryburger ‘n ope gesprek aanmoedig waar lesers self kan noem wat en wie hulle dink Afrikaner leiers behoort te wees.

Vriendelike boere groete.

Dirk Vermaak