Drie groot Metrorade wankelend


Johannesburg, wat die grootste metroraad het, is wankelend en kan ernstige probleme oplewer as daar nie vinnig verbeterde bestuur toegepas word nie. Pretoria is ewe kommerwekkend. Groot salarisse en weinige verbetering in dienste is die hoofrede vir sy swak vertoning op finansiële gebied.

Derde is Bloemfontein wat ’n swak finansiële prestasie toon. Die stad is die derde swakste in die land en ook hier is daar rede vir inwoners om snags wakker te lê.

Dit is die bevinding van Ratings Afrika in hul onlangse verslag oor die stand van metrorade in die land.

’n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut het aan Die vryburger gesê dat hierdie toedrag van sake mettertyd sal oorspoel na die meeste van die ander metrorade. Die rede hiervoor is dat die ANC voluit gaan om sy werkers teen onrealistiese hoë salarisse in diens te hou terwyl daar geen doelgerigte pogings is om dienste terug te bring na eerste wereld standaarde nie.

Die onkundige werkerskorps moet vervang word met goed opgeleide werkers wat die wil openbaar om hoogstaande diens te lewer. Eers dan sal die rade ekonomies sterker word, het hy gesê.