Domste polisieman?

Is die dalk die domste polisieman in Johannesburg?