Die Goud van die toekoms


Lithium is een van die metale wat besig is om sterk na vore te kom en as ‘n kosbare grondstof in die huidige tegnologiese eeu. Litium is een van die belangrikste komponente wat ‘n elektriese motorvoertuig van sy kragstroom voorsien en was ook in die onlangse nuus met die battery-probleem van die nuutste Boeing vliegtuie. Lithium word is ook ‘n belangrike komponent vir ander elektroniese en mediese aanwending.

Lithium is ‘n sagte silwer-wit metaal, wat besonder lig is met die wetenskaplike simbool Li en is atoom nommer drie en behoort tot die alkaliese metaalgroep. Dit is hoogs reaktief en vlambaar.

Die lande wat groot voorrade van hierdie metaal besit is hoofsaaklik in die Suid-Amerikaanse streek. Dit sluit Argentinië, Bolivië en Chili in. Chilie lewer tans 40% van hierdie kosbare metaal. Bolivië beplan om binnekort op groot skaal tot die wêreldmark toe te tree.